TheodoorHongens

Profile

Publications

2019

 
Liveliness as a design parameter for open plan offices
[download]
 
Wat doet een warme jas voor geluid?
[download]
 

2018

 
Geluidsspectrum maatgevend voor hinder binnenshuis
[download]
 

2017

 
Proposed Method for Measuring 'Liveliness' in Open Plan Offices'
[download]
 
Proposed Method for Measuring 'Liveliness' in Open Plan Offices'
[download]