Title Author(s) Published in Link
Liveliness as a design parameter for open plan offices Tom Bouwhuis, Theodoor Höngens Proceedings: ICA 2019, 23rd International Congress on Acoustics, 9-13 September 2019, Aachen (paper 398) [download]
Eindelijk stiller verkeer, dankzij elektrische voertuigen. Of hebben we dan te vroeg gejuicht? Erik de Graaff, Bert Peeters Artikel: geluid nummer 2, juni 2019 [download]
Wat doet een warme jas voor geluid? Marc Burgmeijer, Suzanne Dijs en Theodoor Höngens Artikel: geluid nummer 2, juni 2019 [download]
Meten, modelleren en beleving Dolf de Gruijter, Aad Bezemer, Bert Peeters Rapport: Briefrapport 2019-0057, RIVM Bilthoven (2019) [download][url]
Geluidsonderzoek is vaak nodig. Saskia Hardeman en Ronald Gijsel : Transport en Logistiek, nummer 7, 2019 [download]
Geluidsspectrum maatgevend voor hinder binnenshuis Theodoor Höngens Presentatie: Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2018 [download]
Geluidschermen langs (spoor)wegen Jan Hooghwerff, Bert Peeters, Judith Doorschot en Wout Schwanen Artikel: Blad geluid, jaargang 41 nummer 2, juni 2018 [download]
Bronbeleid wegvoertuigen: verleden, heden en toekomst Erik de Graaff, Michael Dittrich en Johan Sliggers Artikel: blad Geluid, juni 2018 [download]
Stilste asfalt ligt op de snelweg Nettie Bakker Artikel: Verkeerskunde, september 2018 [download]
Meten aan geluidschermen Wout Schwanen en Willem-Jan van Vliet Artikel: Blad geluid, september 2018 [download]

Pages